Srebrne Grono Srebrnej Gory

Regulamin
kolarskich zawodów młodzieżowych
o Srebrne Grono Srebrnej Góry rozgrywanych
z okazji Światowego Dnia Roweru uchwalonego
Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ na 3 czerwca

1. Termin i miejsce

Zawody odbędą się 3 czerwca 2021 o godz. 17.00 na trasie prologu 59.Małopolskiego Wyścigu Górskiego w Lasku Wolskim – trasa pod góre 1400 m.

2. Uczestnictwo

Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych urodzonych w latach 2007 i młodszych, dziewcząt i chłopców.

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia dzieci tylko przez osoby dorosłe (rodzic, nauczyciel) przed startem w godz. 16.00-16.30 na parkingu przy Al. Wędrowników w boksie sędziowskim na podstawie legitymacji szkolnej dziecka  oraz dowodu osobistego zgłaszającego. Zgłaszajacy przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka, jego umiejętności jazdy na rowerze oraz sprawność sprzętu.

4. Wyposażenie

Każdy uczestnik musi posiadać:
– sprawny technicznie dowolny rower o 2 hamulcach
– sztywny kask kolaski zapięty pod brodę

5. Klasyfikacja i nagrody

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:
– dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2007, 2008
– dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2009, 2010
– dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2011 i młodsi
W każdej grupie uczestnicy otrzymają za miejsca I, II i III puchary. Dekoracja odbędzie się z dekoracją zwycięzców prologu MWG o godzinie 19.45.

6. Organizatorzy

Zawody są organizowane przez Małopolski Zwiazek Kolarski – organizatora  59. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Więcej informacji na stronie www.tourofmalopolska.eu lub pod nr tel.695 269 696 – dyrektor zawodów Marek Kosicki.

Scroll to Top